نمایش صفحه تقویم
شما می توانید با استفاده از این ابزار صفحه تفویمی مناسب با چهره وب سایت خود ایجاد و در وب سایت و یا وب لاگ خود قرار دهید. این ابزار با استفادا از پروژه jalalijscalendar ایجاد شده و در اختیار شما قرار گرفته است.
تنظیمات نمایش تقویم
تنظیمات ظاهری:
رنگ زمینه: رنگ زمینه دوم: رنگ زمینه سوم:
رنگ روشن: رنگ امروز: رنگ آخر هفته:
رنگ روزها: رنگ متن سربرگ: رنگ مرزها:
کد استفاده در وب سایت و پیش نمایش
کد: پیش نمایش:
برای پیش نمایش و دریافت کد قرار دادن صفحه تقویم در وب سایت خود روی دکمه زیر کلیک کنید.
کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به Jasjoo می باشد